O indexu

J&T Banka Art Index

Index, který připravuje J&T Banka ve spolupráci s portálem ART+, je pokusem o nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné scéně. Jedná se o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1950, sestavené na základě jejich aktivní účasti ve výtvarném provozu.

Index vychází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, lze však posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. Index zohledňuje účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi a další počiny (například knižní monografie či realizace ve veřejném prostoru).

Do výsledného bodového součtu jsou započítávány pouze akce uskutečněné v posledních deseti letech. Sledované období se tak průběžně posouvá, do letošního hodnocení byly započítány akce z let 2009 až 2018.

Posuny v umístění se tak neodvíjejí jen od bodových zisků za poslední rok, ale rovněž od bodové ztráty jedenáctého roku. Zjednodušeně řečeno, od loňských výsledků se odečetly body získané v roce 2008 a přičetly body získané v roce 2018. Případný propad v umístění tak mnohdy znamená jen tolik, že dotyčný umělec měl rok 2008 výstavně silnější než ten loňský.

František Skála

1991

Pro účely letošního J&T Banka Art Indexu bylo bodováno kolem 800 výstav doma i v zahraničí, kterých se zúčastnilo více než tisíc umělců. Počet aktivních umělců narozených po roce 1950 je však ještě výrazně vyšší. Propojením s databází ART+, která eviduje aukční prodeje, se celkový počet sledovaných umělců rozšířil na víc než dva tisíce. Pokud budeme předpokládat, že nejstarší autoři na výtvarnou scénu vstoupili v 70. letech, znamená to, že každou dekádu reprezentuje víc jak 400 jmen. Zveřejňovaná stovka tak představuje ani ne pět procent autorů, kteří jsou na současné výtvarné scéně nejviditelnější.