Dětství
očima umělkyně

Eva Koťátková

Eva Koťátková se už v roce 2007 stala laureátkou ceny Jindřicha Chalupeckého a od té doby patří mezi nejvystavovanější české umělce nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Ze zeměměřiče
nejvystavovanějším
umělcem

Jiří Kovanda

Od 90. let se Jiří Kovanda znovu věnuje především instalacím a je v hojné míře vystavován na významných přehlídkách umění nejen u nás, ale i ve světě.

Architektka
sociálních
happeningů

Kateřina Šedá

Umělkyně se zaměřuje na sociálně laděné happeningy a experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů či sociální izolace. Její práce má tak blízko k sociální architektuře, proto v roce 2017 získala cenu Architekt roku.

Archeolog
systémů západní
společnosti

Zbyněk Baladrán

Ve své práci se Baladrán zabývá procesem transformace společnosti v souvislosti se sociálními a politickými změnami, pracuje jako jakýsi archeolog nedávné západní minulosti. Se svou tvorbou se zúčastnil nejprestižnějších přehlídek umění světa.

Humorný komentář
současného světa

Krištof Kintera

Z umělců, kteří na výtvarnou scénu vstoupili v 90. letech, je Kintera jeden z mála, jehož dílo úspěšně funguje i na aukcích. Kinterova výstava v roce 2012 v pražské Městské knihovně byla s návštěvností 21 tisíc lidí jedna z nejúspěšnějších výstav současného umění v historii Galerie hlavního města Prahy.

Běžné věci
z nové perspektivy

Dominik Lang

Ve své tvorbě vychází z pečlivého sledování svého bezprostředního okolí, které dotváří prostřednictvím instalací a akcí. Pozornost veřejnosti upoutal především svým dílem Východ Západ.

Na hranici
mezi fotografií
a viděním

Jiří Thýn

Jeden z nejzajímavějších českých současných fotografů pomocí své tvorby realitu nejen zkoumá, ale vytváří i její zcela nové podoby. Jeho dílo nejen ve formě fotografií, ale i doplňujících instalací, se tak objevuje na výstavách a veletrzích v České republice i v zahraničí.

Život
v době
internetu

Martin Kohout

Multimediální umělec rozkročený mezi Prahou a Berlínem se ve své tvorbě zabývá běžnými životními situacemi a lidskými pocity v dnešním světě internetu.

(Michaela Danelová)

Deprese,
ukrytá v obrazech

Josef Bolf

Řadí se k nejvýraznějším představitelům své generace i českého současného malířství vůbec. Jeho dílo se postupně objevuje na výstavách doma i v zahraničí a nachází si cestu i do významných institucionálních sbírek.

Postmoderní
provokace

Jiří David

Ve své tvorbě se nebojí provokovat a k divákovi promlouvat velmi naléhavě. Daří se mu tak rozpoutávat diskuze o současném českém umění. Nejvíce kontroverzí vzbudily jeho monumentální neonové instalace Trnová koruna nad Rudolfinem a Červené srdce nad Pražským hradem.

Skrolujte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celý žebříček umělců